Young Guns II

 Movie Hat Replica

Young Guns II
Young Guns II

Shown with heavy stains

Young Guns II
Young Guns II

Shown with heavy stains

Young Guns II
Young Guns II

Shown with heavy stains

Young Guns II
Young Guns II

Shown with heavy stains

1/4

5 1/2" Crown

2 3/4" Brim

Shown with: Heavy Stains $45

Can be made in sizes: 6 7/8 - 7 3/4